Dr.Rıdvan KIZILKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Email: [email protected]