Dr.Rıdvan KIZILKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Email: ridvank@omu.edu.tr