Dr.Coşkun GÜLSER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Email: cgulser@omu.edu.tr